بررسی مو شکافانه ی چرند

در این پست میخواهم در مورد یک سری از طعنه های متداول و قدیمی پسر ها به دخترها  صحبت کنم.

عبارت های هم چون جیگرتو بخورم یا یه ماچ بده  یا بخورم تورو  و ازین دست طعنه ها.

ریشه ی این ها به نظر بنده در یک سری تفکیک های جنسیتی و سرکوب میل جنسی در جامعه ی جوان است،عقده ای که خود را در قالب این کلمات آشکار میکند.طبعاً آمار بالای خشونت و تجاوز علیه زن ها هم از طبعات همین جدایی هاست.

به امید جامعه ای به دور از عقده